LƯỠI CẮT ỐNG THỦY LỰC TỔNG HỢP & THEO YÊU CẦU

mỗi trang
LƯỠI CẮT ỐNG THỦY LỰC TỔNG HỢP & THEO YÊU CẦU

LƯỠI CẮT ỐNG THỦY LỰC TỔNG HỢP & THEO YÊU CẦU

• Lưỡi cắt ống thủy lực, tuy ô tổng hợp • Vật liệu: Thép cứng tốc độ cao,... • Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 94 lượt

Top

   (0)