LƯỠI CẮT THỊT

mỗi trang
LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY SL-300E

LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY SL-300E

• Dao cắt thịt cho máy SL-300E

0985.288.164 87 lượt
LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY SL-300B

LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY SL-300B

• Dao cắt thịt cho máy SL-300B

0985.288.164 86 lượt
LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY ES300

LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY ES300

• Dao cắt thịt cho máy ES300

0985.288.164 84 lượt
LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY ES250

LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY ES250

• Dao cắt thịt cho máy ES250

0985.288.164 94 lượt
LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY QX250

LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY QX250

• Dao cắt thịt cho máy QX250 • Độ dầy của lưỡi cắt: 2.5 – 3.5 – 5.0mm

0985.288.164 79 lượt
LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY DQ1

LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY DQ1

• Dao cắt thịt cho máy DQ1 • Độ dầy của lưỡi cắt: 2.5 – 3.5 – 5.0mm

0985.288.164 90 lượt
LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY JP DQ-7

LƯỠI CẮT THỊT CHO MÁY JP DQ-7

• Dao cắt thịt cho máy JP DQ-7 • Độ dầy của lưỡi cắt: 2.0 – 2.5mm

0985.288.164 81 lượt

Top

   (0)