LƯỠI DAO GỐM HÌNH CHỮ NHẬT

mỗi trang
LƯỠI DAO GỐM/SỨ CẮT VẢI HÌNH CHỮ NHẬT BA LỖ

LƯỠI DAO GỐM/SỨ CẮT VẢI HÌNH CHỮ NHẬT BA LỖ

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 18 lượt
LƯỠI DAO GỐM/SỨ CẮT VẢI HÌNH CHỮ NHẬT MỘT LỖ

LƯỠI DAO GỐM/SỨ CẮT VẢI HÌNH CHỮ NHẬT MỘT LỖ

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 16 lượt

Top

   (0)