LƯỠI DAO GỐM

mỗi trang
Rectangle blade for cutting fabric

Rectangle blade for cutting fabric

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 14 lượt
Máy xén vải hai mặt

Máy xén vải hai mặt

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 6 lượt
lưỡi gốm nano

lưỡi gốm nano

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 7 lượt
máy xén cashmere

máy xén cashmere

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 7 lượt
máy rạch vết nứt

máy rạch vết nứt

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 6 lượt
nhà sản xuất lưỡi bát giác bằng gốm

nhà sản xuất lưỡi bát giác bằng gốm

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 8 lượt
Lưỡi bằng gốm Lưỡi ba lỗ

Lưỡi bằng gốm Lưỡi ba lỗ

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 8 lượt
bằng gốm Lưỡi cắt lỗ thắt lưng đặc biệt để cắt phim

bằng gốm Lưỡi cắt lỗ thắt lưng đặc biệt để cắt phim

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 8 lượt
Lưỡi rạch phim Dao tròn bằng sứ

Lưỡi rạch phim Dao tròn bằng sứ

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 6 lượt
Lưỡi cắt gốm sứ ba lỗ

Lưỡi cắt gốm sứ ba lỗ

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 6 lượt
Lưỡi dao sứ ba lỗ

Lưỡi dao sứ ba lỗ

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 7 lượt
Lưỡi cắt phim gốm sứ

Lưỡi cắt phim gốm sứ

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 4 lượt
Sản phẩm mới Máy xén vải len hai mặt

Sản phẩm mới Máy xén vải len hai mặt

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 6 lượt
Lưỡi gốm nano

Lưỡi gốm nano

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 12 lượt
Máy xén kim sa

Máy xén kim sa

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 6 lượt
Máy xén len

Máy xén len

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 5 lượt
where to sell ceramic blades to cut cloth in vietnam

where to sell ceramic blades to cut cloth in vietnam

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 5 lượt
越南哪里有卖切布的陶瓷刀片

越南哪里有卖切布的陶瓷刀片

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 5 lượt
ベトナムで布を切るためのセラミック刃を売る場所

ベトナムで布を切るためのセラミック刃を売る場所

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 4 lượt
베트남에서 천을 자르기 위해 세라믹 블레이드를 판매하는 곳

베트남에서 천을 자르기 위해 세라믹 블레이드를 판매하는 곳

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 6 lượt
Lưỡi bát giác bằng sứ

Lưỡi bát giác bằng sứ

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 7 lượt
Lưỡi cắt phim ba lỗ bằng gốm

Lưỡi cắt phim ba lỗ bằng gốm

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 5 lượt
Lưỡi cắt phim zirconia

Lưỡi cắt phim zirconia

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 8 lượt
Lưỡi dao cắt vải không dệt

Lưỡi dao cắt vải không dệt

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 6 lượt
Lưỡi sứ đặc biệt để thổi màng nhựa nghệ thuật lưỡi dao 60 * 10 * 0.5 zirconia cách nhiệt mới

Lưỡi sứ đặc biệt để thổi màng nhựa nghệ thuật lưỡi dao 60 * 10 * 0.5 zirconia cách nhiệt mới

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 6 lượt
Dao sứ rạch vải hình chữ nhật ba lỗ 2 mặt

Dao sứ rạch vải hình chữ nhật ba lỗ 2 mặt

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 10 lượt
Nhà cung cấp trực tiếp lưỡi dao mở túi bằng sứ Máy cắt túi nặng AWP-195/192

Nhà cung cấp trực tiếp lưỡi dao mở túi bằng sứ Máy cắt túi nặng AWP-195/192

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 4 lượt
Lưỡi mở túi AWP-195/192

Lưỡi mở túi AWP-195/192

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 5 lượt
Dao gốm hình thang Dao gốm Zirconia

Dao gốm hình thang Dao gốm Zirconia

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 4 lượt
Lưỡi gốm sứ Horn Blade

Lưỡi gốm sứ Horn Blade

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 4 lượt
Lưỡi cắt phim Hình nền Lưỡi thảm

Lưỡi cắt phim Hình nền Lưỡi thảm

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 4 lượt
Zirconia gốm bát giác tròn dao nano bát giác

Zirconia gốm bát giác tròn dao nano bát giác

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 5 lượt
Lưỡi cắt máy rạch lưỡi máy cắt

Lưỡi cắt máy rạch lưỡi máy cắt

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 7 lượt
Máy cắt đường may hai mặt vải len cashmere

Máy cắt đường may hai mặt vải len cashmere

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 4 lượt
Dao hình chữ nhật ba lỗ cắt vải

Dao hình chữ nhật ba lỗ cắt vải

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 49 lượt
Dao sứ hình chữ nhật ba lỗ cắt vải

Dao sứ hình chữ nhật ba lỗ cắt vải

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 3 lượt

Top

   (0)