LƯỠI DAO GỐM HÌNH TRÒN

mỗi trang
LƯỠI DAO GỐM/SỨ CẮT VẢI HÌNH TRÒN

LƯỠI DAO GỐM/SỨ CẮT VẢI HÌNH TRÒN

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 16 lượt

Top

   (0)