LƯỠI DAO GỐM HÌNH LỤC/BÁT GIÁC

mỗi trang
LƯỠI DAO GỐM HÌNH BÁT GIÁC CÓ LỖ BẮT

LƯỠI DAO GỐM HÌNH BÁT GIÁC CÓ LỖ BẮT

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 22 lượt
LƯỠI DAO GỐM HÌNH BÁT GIÁC

LƯỠI DAO GỐM HÌNH BÁT GIÁC

- Dùng để cắt vải và giấy - Lưỡi gốm/sứ siêu bền - Có đủ tất cả các size trên thị trường - Nhận làm theo yêu cầu
0985.288.164 55 lượt

Top

   (0)